Skip to main content

1. Esszékérdések

A. Mutasd be a népességnövekedés folyamatát! Térj ki a népességrobbanás okaira, illetve jellemezd a népességgyarapodás szempontjából a fejlett és a fejlődő országokat!

-          népességrobbanás, ipari forradalom, gyarmati rendszer felbomlása, javulnak a egészségügyi és életfeltételek, gyermekhalandóság csökken, természetes szaporulat, 7 milliárd ember, népesedési folyamat, gazdasági növekedés, élettartam növekedése, mérséklődik a népesség gyarapodása, munkaerő gyarapodása, szakképzetlen munkaerő, alultápláltság, túlfogyasztás

B. Foglald össze, hogy milyen káros hatások (egészségügyi és környezeti hatások, etikai kérdések) és esetleges előnyök származnak a gyémánt- és aranybányászatból! Hogyan függ össze az aranybányászat a Fair Trade mozgalommal? Hol történt a közelmúltban szerencsés kimenetelű (emberéletet nem követelő) bányaszerencsételnség?

-          Afrika, ásványkincsek kitermelése, Dél-Afrikai Köztársaság, Botswana, Sierra Leone, arany- és gyémántbánya, véres gyémánt, meddőanyag, chilei Copiapo, bányabaleset, 33 bányász, 68 nap, Rosia Montana Gold Corporation, Verespatak

C. Miért nem jelenthet hosszú távú megoldást a fejlődő országok segélyezése? Milyen alternatívák léteznek?

- adományok, segélyek, élelmezésre költik, háborúzásra költik, adósságcsapda,mentőcsónak elmélet, fuldokló, közösen építenünk kell egy csónakot, “hal helyett hálót”

D. Foglald össze (láncszerűen, azaz miből mi következik) az éhínséghez vezető okokat! Ne hagyd ki a környezeti tényezőket sem! A világ mely régiója a leginkább veszélyeztetett és miért?

- üvegházhatású gázok, klímaváltozás, globális felmelegedés, folyók kiszáradása, iparosodás nem ment végbe, mezőgadaságból élők, művelhető terület

- egyoldalú táplákozás, kevés fehérjét fogyasztanak, aszály, Kelet-Afrika, “Afrika szarva”, szomáliai-etióp határvidéken, élelmiszer- és vízhiány, menekülttábor, segélycsomag, polgárháború, élelmiszerárak megemelkedtek, ENSZ, éhínség

E. A Föld vízkészlete egyik legfontosabb kincsünk, mégsem vigyázunk rá eléggé. Sorold fel a vízszennyezés fajtáit, majd térj ki arra, milyen módszerek léteznek a víztisztításra és a pazarlás mérséklésére.

Ha ismersz súlyos vízszennyezésből vagy helytelen vízgazdálkodásból (pl. öntözésből, gátak építéséből) eredő katasztrófát (pl. tavak, folyók kiszáradása), akkor azokat is sorold fel.

-          víztakarékosságra törekvő módszerek, csepegtetős technika, Waterboxx, elsivatagosodás

-          közvetlen szennyezés, városi csatornázás, ipari hulladék, felszíni lefolyás, algavirágzás, légkörből származó szennyeződés, óceánok savasodása

-          Mexikói-öböl, olajkatasztrófa, tőzeglápok lecsapolása, növényvédő szerek, mérgezés, Naivasha-tó, vízkészlet pazarlása, WC öblítés, sótalanítás, szennyvíztisztító

-          Great Pacific Garbage Patch, DDT, vegyi fegyverek, Balti-tenger

-          Aral-tó, Asszuáni-gát, Nasszer-tó, Sárga-folyó, Gangesz, Jordán-folyó, Colorado

F. Mutasd be a talajerózió okait (természetes és mesterséges) és írj példá(ka)t arra, hogy mit tehetünk ellene!

- csapadékvíz, szél, jég, mezőgazdaság, erdőirtás, degradálódhat, “badland”

- a talajpusztulást okozó emberi hatások, túlhasználat, petróleum hidrokarbonátok, növényvédő szerek, nehézfémek, oldószerek

- földcsuszamlás, erdőirtás, aranybányászat

- megelőzés, erdősítés, növénytermesztés, teraszos módszer, sáncolás, mikrobák, Dr. Teruo Higa, Dr. James F. Parr, EM-1, szerves trágya, vetésforgó

G. Ásványvíz kontra csapvíz. Te melyiket választod? Érvelj a választásod mellett!

- szennyeződéstől mentes, oldott szénsav, 120 kút, makro- és mikroelemek, fogyasztható, eredendően tiszta, klórozás, a forrásnál palackozott, csomagolás, hulladékot termelünk, palackozó cégek, “rozsdás”, fém ízű”, védett vízbázis, fertőtlenítéstől mentes, ásványi anyagban gazdag, ellenőrzött

H. Hasonlítsd össze a hagyományos és a modern mezőgazdaságot (előnyök, hátrányok, környezetkárosító hatások)! Mely országokra jellemző az egyik és melyekre a másik?

- alig használ gépeket, műtrágyát, biotechnológia, extenzív (külterjes), intenzív (belterjes), trópusi övezet, égető-talajváltó gazdálkodás, ugaroltatás, tarlóégetés, Ázsia, Kína, árasztásos rizstermesztés, vízigényes, oázisok, termésátlag fokozása, vegyes mezőgazdaság, Dánia, ültetvényes gazdálkodás, monokultúra, túllegeltetés, halak, nehézfém szennyezettség, fafajták migrációja, VAHAVA kutatás, sztyeppesedés jelei, ésszerűtlen öntözés, “luxusműtrágyázás”, szikesedés, talajvízek nitrátosodása

2. Kérdés-felelet típusú feladatok

  1. A.Milyen veszélyekkel jár(hat) a bioetanolra való átállás?

-          benzint helyettesítő növényi olaj, gabona, termőföld fogyása, népességnövekedés

B. Mit jelent a “véres gyémánt” kifejezés?

-          ásványkincsek kitermelése, a világ gazdagabbik felének, kizsákmányolás, gyermekmunka, Sierra Leone, Leonardo DiCaprio

C. Mit jelent a “hal helyett hálót” kifejezés?

-          közmunka program, megtanítsák az önálló gazdálkodáshoz szükséges alapismereteket, amivel már magabiztosan vághatnak bele saját kis gazdaságuk kialakításába

D. Melyik ország családtervezési politikája az “egy gyermek” politika? Mi történhet azzal, aki “törvényt sért”?

- Kína, pénzbüntetés, kötelező abortusz, teljes vagyoni elkobzás, zendülések, nemek arányának torzulása

E. Mi az a felhőmagvasítás?

- Kína, képesek az időjárást befolyásolni, ezüst jodid, folyékony nitrogen, szárazjég, gravitáció, próbafázis

F. Hol és miért törtek ki komolyabb éhséglázadások (eddig)?

- élelmiszerár-robbanás, zavargások, utcai összecsapások, Haiti, Banglades, rizs áremelkedése miatt, egyre nagyobb kereslet, tortilla lázadás

G. Mi az a szuperrizs?

- Nemzetközi Rizskutató Intézet, hatékonyabban hasznosítja a napfényt, gyorsabban nő, génmódosítás

H. Ki a Grameen Bank alapítója és milyen elven működik a Bank?

- Muhammad Junusz, mikrohitel, szolidaritási csoport, jogi felelősséget vállalnak, Nobel-békedíj

I. Földünk hány %-át borítja víz és ebből hány % az édesvíz?

- 71%, 3%, sarki jégtakaró, teljes földi vízkészlet, 1%

J. Milyen életmentő ötleteket ismersz?

- Waterboxx, csepegtetős rendszer, harmatgyár, víztisztító szívószál, LifeStraw, cseréphűtő, dzsohátok

K. Mit jelent a migráció és milyen típusai vannak?

- népességvándorlás, belső, nemzetközi, önkéntes, kényszer illegális, legális, turizmus

L. Milyen talajtípusokat ismersz?

- zonális, interzonális, azonális, tundratalaj, barna erdőtalaj, fekete mezőségi talaj, gesztenyebarna talaj, podzol, laterittalajok, vörös és sárgaföldek, terra rossa, fahéjszínű talaj, szikes talaj, láptalaj, öntéstalaj, homoktalaj, rendzina

M. Mit nevezünk bioakkumulációnak?

- a mérgek felhalmozódhatnak a tengeri fajok szervezetében

N. Melyek a felszín alatti vizek?

- talajnedvesség, talajvíz, rétegvíz, hévíz, termálvíz, résvíz, karsztvíz

O. Mit nevezünk belvíznek?

- a talajvíz felszín fölé emelkedése (eső hatására)

P. Mi a tavak pusztulásának 3 szakasza?

- fertő, mocsár, láp

Q. Mi történik most az Aral-tó helyén?

- gáz- és kőolajlelőhely, földgáz kitermelés

R. A Föld mely nagy folyóit fenyegeti leginkább a kiszáradás veszélye?

- Gangesz, Nílus, Sárga-folyó, Jordán-folyó Colorado

S. Honnan kapja Magyarország az ivóvizet?

- parti szűrésű kutakból, rétegvízből, karsztvíz, felszíni vizekből, talajvíz  

T. Mikor agrárország egy állam?

- amikor annak gazdasági életében a mezőgazdaság részesedése a nemzeti jövedelem termelésében (GDP) meghaladja az 50%-ot, és a kereső lakosságnak is a fele vagy a többsége a mezőgazdaságban dolgozik

U. Ki Vandana Shiva és hogy hívják az általa létrehozott szervezetet?

- indiai fizikus, író és környezetvédelmi aktivista a zöld forradalom egyik legnagyobb bírálója, Navdanya

V. Mi az a monokultúra? Mely növényeket termesztik általában ezzel a módszerrel?

- egy hatalmas területen csak egy-egy fajta növényt termesztenek, kakaó, kávé, banán

W. Mit takar a Zöld Forradalom kifejezés és mikor ment végbe?    

- a mezőgazdaság iparosítása, 1950 és 1985 között

X. Milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy termék bio minősítést kapjon?

- ellenőrzött körülmények közöt termelik, nem tartalmazhat semmilyen szintetikus, toxikus anyagot, nem lehet műtrágyát használni, tilos a GMO, csak biológiailag lebomló vagy természetes szerek engedélyezettek hozzá, a termőföldet min. 3 évvel a termelés megkezdése előtt már nem lehet vegyszerrel kezelni, bio-alapanyagok és a késztermékek külön tárolása

Y. A pénzünk szavazatot jelent. Mit értünk pontosan ez alatt?

- azt a gazdaságot, forgalmazó céget támogatjuk a pénzünkkel, akinek a termékét választjuk. Hozzásegítjük ahhoz, hogy tevékenységét folytathassa, és még többet termelhessen.

Z. Sorold fel a Tudatos Vásárló 12 pontját!

- a pénzeddel szavazol, a szemét a legdrágább, cetli, helyben, mennyi műanyagot viszel haza, keresd az eredetit, olvasd el a címkéket, erőszakmentes szépség, tartós használat, frisset, helyi terméket vegyél, nem mindegy

Zs. Mit jelent a “bölcsőtől bölcsőig” jelmondat?

- vissza kell épülnie abba a természetbe, amiből származik, körforgás

AA. Ki alkotta meg az ökológiai lábnyom számítás rendszerét?

- William Rees

BB. Kik készítik az Élő Bolygó Jelentést és mióta adják ki?

- WWF, Zoological Society of London, 1998

TOP 5