Skip to main content

Esszékérdés

Mit jelent a környezethez való jog?

- antropocentrikus felfogás, jövő generációk védelmének szükségessége, környezet önmagáért való megóvásának szükségessége, emberi jogok, nemzetközi színtér, állampolgári jogok, ENSZ 1972-es stockholmi környezetvédelmi világkonferenciája, 1.sz. alapelv, Egységes Európai Okmány, Lisszaboni Szerződés, Európai Bíróság gyakorlata, Aarhusi Egyezmény, információs önrendelkezési jog, Közösségi részvétel és ügyféli jog a hazai jogban

 

TOP 5