Skip to main content

3. oldal / 3: A konkrét természet- és társadalomtudományi fogalom

A konkrét természet- és társadalomtudományi fogalom

A fogalom konkrét meghatározásához érdemes segítségül hívni a Környezet- És Természetvédelmi Lexikon meghatározását, hisz az igen szemléletesen mutatja be a definíció komplexitását. Eszerint: „A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi) tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mez?gazdasági, bányászati tevékenységéb?l fakadó káros következmények kiküszöbölése és megel?zése az él?világ és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. E tevékenység tudományos alapjait els?sorban m?szaki tudományok, alkalmazott természettudományok és az ökonómia képzik. Hatékonyságát és m?köd?képességét a használók felel?sségén alapuló törvényi szabályozás és intézményrendszer biztosítja.” (1)

Bár a definíció jól fedi a fogalmi meghatározást, nem utal a globális hatásokra, pedig ma már nyilvánvaló az igény, hogy az alapvet? környezetvédelmi kérdéseket a globalizáció szempontjából kell és lehet csak vizsgálni. Ehhez megfelel? nemzetközi együttm?ködés kell, és egyes nemzetek szemléletmódjában beálló változás, hangzik el újra és újra sok fórumon, eddig azonban kevés nemzet vállalta fel annak ódiumát, hogy felmérje, megvalósítható-e egy komplex (zöld) nemzetgazdasági és társadalmi átalakulás a célból, hogy az ember túlélje az elkövetkezend? 100 évet.

 

[1] ld.: Környezet- És Természetvédelmi Lexikon I-II. (Akadémiai Kiadó, 2002)

. oldal

TOP 5