Skip to main content

2. oldal / 3: A konkrét jogi fogalom


A konkrét jogi fogalom

A jogi meghatározást egy ún. értelmez?, els? olvasatra igen egyszer?nek t?n? rendelkezéssel definiálja a  környezet védelmének általános szabályairól szóló (1995. évi LIII.) törvény, de didaktikai okokból a fogalmi meghatározáshoz tartozhat, tartozik a törvény célja, valamit a fenntartható fejl?dés definiálása is. Eszerint a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megel?zése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megel?z? állapot helyreállítása.

A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szint?, összehangolt védelme, a fenntartható fejl?dés biztosítása.

Utóbbi elem vonatkozásában a fenntartható fejl?dés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket meg?rzi a jelen és a jöv? nemzedékek számára, a természeti er?forrásokat takarékosan és célszer?en használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életmin?ség javítását és a sokféleség meg?rzését.

Egyértelm?, hogy a fenntartható fejl?dés, a jöv? nemzedéke, a sokféleség a globalizációs problémákra utal, azaz komplexen adja meg a fogalmakat, de nem utal a jöv? nemzedéke érdekében ma még a komplex (zöld) nemzetgazdasági és társadalmi átalakulás szükségességére. Nem is utalhat, hiszen ez manapság még nem politikai cél. Ebb?l az is következik természetszer?leg, hogy a hivatkozott átalakulást a jöv? nemzedékének kell majd végrehajtania.

A környezetpolitika uniós elvei
. oldal

TOP 5