Skip to main content

Orosz és amerikai titkosszolgálatok és kutatók készítettek egy térképet arról, hogy hogyan alakul át kontinensünk a következő 21 évben. Egy orosz lap által közzétett anyag szerint Magyarország nőni fog. A cikket közlő Nyelv és Tudomány (nyest.hu) szerint nem szabad komolyan venni e jóslatokat.

Az Expressz Gazeta orosz nyelvű portál szerint a CIA, az orosz Felderítő Csoportfőnökség (GRU) és egy sor kutatóintézet készítette a térképet, amely szerint először Nyugat-Európában várhatóak változások - olvasható a nyest.hu-n.

hirdetés

Skócia már 2013-ben elszakadhat Nagy-Britanniától minden bizonnyal egy népszavazás után – ez viszont dominó-effektust indíthat el: Észak-Írország is elszakadhat, és egyesülhet Írországgal. Ennek következtében a Nagy-Britannia elnevezés is értelmét veszti. Hasonló folyamat indulhat meg Spanyolországban, ahol a gazdasági válság amúgy is az ország decentralizációját erősíti. Katalónia és Baszkföld függetlenségét legfeljebb úgy lehet megelőzni, ha az országot konföderációvá alakítják át.

Franciaország összemegy

A lap szerint Franciaországban bekövetkezik a multikulturalizmus csődje: a kormány nem tehet mást, mint elszigetel egy területet és odadeportálja a lakosság egy részét. Ilyen terület már kialakulóban van Marseille környékén – nem zárható ki, hogy itt 2035-re egy arab iszlám állam alakul ki. Franciaország területe tovább csökken azáltal, hogy a baszkok lakta területek Baszkföldhöz csatlakoznak, Lotaringia pedig csatlakozik a Német Szövetségi Köztársasághoz, és Korzika is függetlenedik.

Franciaországnál is hamarabb eshet szét Belgium. A flamand országrész csatlakozhat Hollandiához. Szétesik Olaszország is: a szorgalmas északiaknak elegük lesz a déliek etetéséből. A déli országrészek viszont nem tudják megtartani az önállóságra törekvő Szardíniát és Szicíliát.

A jóslat szerint az európai fokozódó iszlámellenes hangulat oda vezet, hogy érdekcsoport jön létre Bosznia-Hercegovina felszámolására: az országot felosztják Szerbia és Horvátország között. Törökországnak tett engedményképpen viszont létrejöhet az egységes Albánia, mely Koszovón kívül a mai Macedónia nyugati területeit is magába foglalja.

Visszakapjuk Erdély egy részét

Magyarország területe nőni fog. A politikai fellendülés következtében visszakerül Erdély egy része, sőt, a Vajdaság is. Magyarországhoz visszakerülnének Románia azon területei, ahol a románok vannak többségben – a Székelyföld azonban Románia része maradna. Ez legalábbis meglepő. Mint ahogy az is, hogy a nem magyar többségű Vajdaság visszakerülhet, ám Csallóköz Szlovákiánál marad. Románia Moldáviával vigasztalódhat.

Németország is nagyobb lesz

Magyarországhoz hasonlóan bővül Németország is: nem csupán Lotaringiát szerzi meg, de a mai Nyugat- és Északkelet-Lengyelország azon területeit is, melyek valaha Németországhoz tartoztak. Sőt, Oroszországtól is visszaszerzi az egykori Königsberg, a mai Kalinyingrád környékét.

Független Kárpátalja

Lengyelország délkeleten is területet veszít: e részeiből és Nyugat-Ukrajnából önálló állam jön létre: Galícia. De függetlenné válik Kárpátalja is. Ezzel még nem értek véget Ukrajna veszteségei: Bukovinát Románia kapja meg, az ország déli és keleti területeit (a Moldáviáról leszakadó Dnyeszteren túli területtel együtt) pedig Oroszország.

Teljes átalakulás az oroszoknál

Az Európai egység meggyengülésének következtében Oroszország ráteszi a kezét a Baltikum orosz többségű területeire, Északkelet-Észtországra és Délkelet-Lettországra is. Fehéroroszország nem ússza meg ilyen veszteségekkel: teljes egészében bekebeleztetik Oroszországba. Oroszország számára azonban kudarcok is következnek: elveszíti a Kaukázust, pontosabban Dagesztánt, Csecsenföldet és Ingusföldet. Visszakapja viszont Grúzia Dél-Oszétiát, igaz, nagy árat fizet érte: egy bábkormány fogja irányítani.

Mivel a karabahi konfliktus csak akkor tűnik megoldhatónak, ha Oroszországnak és Örményországnak közös határa lesz. Éppen ezért korridort létesítenek, mely kettévágja Grúzát. Törökország azonban csak akkor lesz hajlandó belenyugodni abba, hogy Karabah végleg Örményország részévé váljon, ha Bulgária töröklakta területeivel vigasztalódhat.

Inkább érdekesség, mint tudományos dokumentum

A szakértők figyelmeztetnek: az előrejelzéseket nem szabad túl komolyan venni, és azt végképp nem szabad várni, hogy 100%-ig bekövetkeznek: a területi változások alakulása rengeteg tényezőtől függ. Az igaz, hogy 1980-ban sem tűnt volna túl hihetőnek, hogy két évtizeden belül a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia szétesik, Németország viszont egyesül, de azért kezeljük fenntartásokkal a fent leírtakat.

A forgatókönyvből elképzelhetőnek tűnik Skócia függetlenedése és Spanyolország szétesése. (Wales függetlensége viszont sokkal reálisabbnak tűnik, mint Észak-Írország elszakadása.) Az is lehet, hogy Belgium sem marad fenn mai formájában, viszont jóval kevésbé valószínű, hogy Flandria, ha már független is lehet, egyesülne Hollandiával. Belorusszia függetlenségének megőrzésére sem érdemes nagy összegben fogadni, és az sem zárható ki, hogy Ukrajnát szétszakítják a feszültségek – az azonban már megjósolhatatlan, milyen részekre.

Teljesen alaptalannak tűnik, hogy Franciaország a bevándorlókat egy területre telepítse, és annak függetlenséget adjon. Kizárt, hogy Németország a háború előtti területeit vissza akarná szerezni – már csak azért sem, mert ott német lakosság már nem található.

A CIA-nél egyébként nyoma sincs ennek a kutatásnak, a hír angol nyelvű változatai mind orosz forrásokra hivatkoznak - írja a nyest.hu

Amennyiben tetszett a cikkünk, illetve más hasonló híreket is szívesen olvasna, itt lájkolhatja oldalunkat

Forrás

TOP 5