Skip to main content

pp logo_2010

Mint azt megírtuk, tegnap kezdődött az a kétnapos konferencia sorozat, melyet röviden a Fenntarthatósági Csúcs elnevezéssel aposztrofálunk. Ma, szemben azzal a központi kérdéssel, hogy létezik-e egyáltalán fenntartható fejlődés, az előadók inkább az emberrel, a jóléttel, a boldogsággal és a szeretettel foglalkoztak, mint olyan humán erőforrással és emberi tulajdonságokkal, amiket szembe kell állítani az emberi mohósággal, önzéssel, fukarsággal, stb. Szinte mindegyik előadás egyik alapvető eleme így az egymással való kooperálás volt, és nem az egymással való hadakozás.

Fotó:Piac&Profit/Fényes Gábor"Az újra felhasználhatóságot kellene végre általánossá tenni - szólította fel nem csupán a Magyar Fenntarthatósági Csúcs II. című konferenciája résztvevőit László Ervin filozófus. A Piac & Profit konferenciáján elhangzott, a civilszféra nyújthat csak védelmet a „világvégi" krach bekövetkeztétől... A bevételből kéne élni, nem a tőkéből - használt gazdasági fogalmakat egyik legfőbb tanácsa megfogalmazásához László Ervin filozófus. A Giordano Bruno Egyetem professzora a Piac & Profit szervezte Magyar Fenntarthatósági Csúcs II. című konferenciájának csütörtöki nyitó előadását megtartva a fenntarthatóság problematikáját járta körül olyaténképpen, hogy rávilágított a fenntarthatóság céljára, módjára, s külön is kitért azokra a lehetőségekre, amelyek segítségével ezek az alapelvek valóra is válthatók."

(Teljes cikk: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/az_elet_messze_van_az_egyensulytol.html

A jövő nemzedékének országgyűlési biztosa, Fülöp Sándor a változó feltételekhez való sikeres alkalmazkodásról beszélt. Mivel minden előadó kevés idővel rendelkezett, másokhoz hasonlóan ő is a fenntartható fejlődés egy-egy szegmensét emelte ki, azt elemezte röviden, és abból vont le számunkra tanúságokat. Előadásában így kitért arra, hogy élelmiszertermelésünk 50 %-ából úgy képzünk hulladékot a bolygón, hogy azt fel se használjuk. (szerkesztő megjegyzése: Különösen igaz ez a fejlett társadalmakra, ahol a boltok termékei a szavatossági idő lejárta miatt egyből hulladékká válik, képezve így egy újabb súlyos problematikát. Egy-egy amerikai szeméttelep már a zűrből is látható. Erről írunk pl. a város fejezet végén.)

JegesmedveFülöp Sándor a termőföld védelem és fogyása mellett külön is hangsúlyozta a biodeiverzitás fontosságát, hisz kevesen tudják, hogy ha kihal egy faj, vele együtt kihal több más is. A fajok uis sok esetben abszolút egymásra vannak utalva. Részleteiben nem elemezte a biodiverzitás egyes kérdéseit, hisz, amint elmondta, a diavetítőn megjelenített kép egyébként is önmagáért beszél.

Az alapvetően pesszimista hangvételű előadás érintette Észak és Dél egyre inkább láthatóvá váló ellentétét. Ez lényegét tekintve abban áll, hogy a gazdag és megfelelő technológiával rendelkező Észak nem tudja eldönteni, segítse-e a szegény Délt azért, hogy az fejlődve, azaz alkalmazkodva, megmaradjon saját életterében, és ne kezdjen el az egyre inkább beszűkülés előtt álló erőforrások miatt Észak felé vándorolni. Vagy tartson attól, hogy Dél esetleg visszaél az „ingyen” megszerzett tudással, ezért nincs értelme azt neki átadni.

Külön is kiemelte, és rendkívül veszélyes tendenciaként értékelte azt, hogy a Pentagon katonai szempontból kezdte el modellezni a fenntarthatóság problémakörét.

FlowVécsey Zsadány, az ALEAS Simulations ügyvezető igazgatója egy Amerikában élő magyar tudós, Csíkszentmihályi Mihály gondolkodásmódját mutatta be a szeretet, boldogság és fenntarthatóság összefüggő vizsgálatával azon témakörön belül, hogy milyen gondolatai lehetnek a vezetőnek a fenntartható fejlődés kapcsán. Egy céget uis fenn kell tartani, hisz az sohasem stagnálhat, vagy emelkedik, vagy csökken, megszűnik. Mivel minden cég tulajdonosa vagy vezetője fejleszteni szeretné a gazdasági társaságot, érthető, hogy vizsgálják, külső szakértőkkel elemzik, hogyan lehet jobb teljesítményre ösztönözni a vállalat dolgozóit. Ebből alakult ki a flow modellje, az ALEAS Simulations pedig erre építve egyfajta vállalati szimulációkat „gyárt” megrendelőinek.

Az"Öreg"Vécsey 2008-ban kezdett el együtt dolgozni a mindenki által csak öregnek titulált professzorral, aki hetven évesen éppúgy dolgozik, mintha húsz lenne. Először nem értette, hogy őt, mint többdiplomás szakembert miért kritizálja állandóan az öreg. Nemsoká azonban kiderült számára, hogy a (jóindulatú) kritika, mint ahogy rá is, igencsak ösztönző erővel hathat a vállalat alkalmazottjára, így ez egy olyan eszköz, amit egy igazgatónak mindig megfelelően kell alkalmaznia. Külön kiemelést érdemel ennek kapcsán a konfliktus, ami révén kap, kaphat csak egyedül megfelelő visszacsatolást a beosztott. Külön kiemelést érdemel az inspiráció is, azaz akkor vagy csak jó vezető Vécsey szerint, ha folyamatosan abba a helyzetbe tudod hozni a munkatársaidat, hogy azok minél eredményesebbek legyenek. Az előadó megemlítette még az optimizmust, azaz azt, hogy a vezetőnek hinnie kell saját vállalkozásában, a kíváncsiságot, azaz, hogy mindig keresni kell a (hasznot hajtó) újat, az integritást, azaz, hogy megfelelő eszközökkel mindig a közelben tartsuk az üzleti partnereinket, valamint még utalt az empatikus vezetői képességre és az ambícióra.

Bagdy Emőke szakpszichológus az egészségtudatosságról, a felelősségről és a lelkiéletről tartott előadást. Holisztikus megoldások alkalmazását ajánlotta szemben a ma ismert gyakorlattal. Mint rámutatott, a praktizáló orvosok döntő hányada csak „szervi” problémákkal, azaz a résszel foglalkozik, míg a holisztikus látásmód az egészre koncentrálva magát a problémát analizálja annak gyökereivel együtt. Míg az orvos a tünetre koncentrál, és a szervi bajra gyógyszert ír fel, Bagdy az egész ség helyreállításán fáradozik, a szervezet öngyógyító képességére hagyatkozik. Példaként említette a depressziót. Régóta gyógyszert írnak fel rá, ahelyett, hogy a problémát magát szüntetnék meg.

Somorjai Éva, a Magyar Telekom HR vezérigazgató-helyettese a vállalatuknál elért eredményeiről tartott rövid beszámolót. Leginkább arról beszélt, hogy tanítják dolgozóikat a környezettudatosságra, a fenntartható fejlődésre. Ismertette a CSR témakörén belül, egy-egy ügyfelüknek mennyire fontos beszámolóik elkérése, és annak vizsgálata, hogy az ott fellelhető számok megfelelnek-e a valóságnak. Utalt még Hello Holnap kampányukra, mely olyan celebeket alkalmaz, akik értve a nagyvállalat célkitűzéseit, ingyenesen segítik azt. http://videa.hu/videok/kreativ/hello-holnap-eselyegyenloseg-fenntarthato-fenntarthatosag-BK9VpKIA6PbMvDKN

Érdekes előadást tartott még Jakab Roland, az Ericsson Magyarország vezérigazgató-helyettese fenntarthatóság a szélessáv segítségével c. értekezésében, valamint a valóban felelős pénzügyeinkről a Magnetbank vezérigazgatója, Salamon János.

Béer

TOP 5