Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel

kentucky-duhos-az-evoluciora.jpgNem egyszerű dolog biológiát oktatni Kentuckyban. Szigorú törvényhozók kérhetik számon a tanárt arról, mit is művel voltaképpen Darwin vonatkozásában.

„Magyarázza meg az evolúció fogalmát a biológiában!” - „Beszéljen a következő fogalmakról: kémiai evolúció, szerves evolúció és evolúciós fejlődés.” - „Tárgyalja, mit ért Darwin a rátermettebb túlélése kifejezés alatt! Mit értett Darwin természetes szelekció alatt?”

Nagyjából ezek azok a kérdések, amik kicsapták a biztosítékot Kentucky állam törvényhozásában. Pedig a honatyákat és – anyákat – még a republikánusokat is! – tényleg a jószándék vezette: ők utasították az oktatási bizottságot 2009-ben, hogy érje el, az állam tanulmányi tesztjei – alkalmassági vizsgák, szintfelmérők, érettségi jellegű felmérések – közelítsenek a nemzeti standardokhoz, hogy azok révén a diákok tanulmányi eredményei jobban összevethetőek legyenek a más államokban elő diákok eredményeivel. Sőt a kérdéses törvényt a republikánusok erőltették leginkább annak idején.

Három évvel később azonban hidegzuhanyként érte a honatyák egy részét, hogy az állam megbízásából eljáró ACT elnevezésű cég által elkészített és szeptembertől bevezetendő új rendszerben az evolúcióról  faggatóznak majd a vizsgákon. Mi több: úgy teszik ezt, hogy a bibliai teremtéstörténetről meg egyáltalán nem kérdeznek a biológiai kérdőíveken!

„Az evolúció elmélete csak egy elmélet, ebből kifolyólag az evolúció elmélete nem tudomány – azt Darwin találta ki” – fejtette ki az érdeklődő sajtónak Ben Wain képviselő, aki egyébként az oktatási bizottságnak is tagja. „Az én kifogásom, hogy biztosítaniuk kellene, hogy akármilyen tudományos módszert állítsanak is be standardként, az legalább alkalmas legyen arra, hogy tudományosan vizsgálhassák. Az evolúcióelmélet teljesen egyszerű, alapvető tudományos vizsgálatok során sem felelt meg a tudományosság követelményeinek.”

Az állam törvényhozásának egy jelentős része azt szerette volna elérni, hogy egyelőre ne vezessék be az új vizsgakövetelményeket.

„Merem remélni, hogy a kreacionizmust elméletként oktatják az órákon, a tudománnyal foglalkozó órákon, az evolúció mellett” – pontosított David Givens szenátor egy augusztus közepén adott interjújában.

Mint az oktatási bizottság elnöke Carl Rollins elmagyarázta, a republikánusok eleinte örömmel vették, hogy az állam vizsgáztatási rendszere jobban megfelel majd a nemzeti követelményeknek. Most már azonban igen dühösek, hiszen miután az ACT felmérte az államban tanító biológiatanárok álláspontját a kérdésben, az derült ki, hogy szerintük egy jól teljesítő diáknak tisztában kell lennie az evolúció alapjaival is.

Givens szerint azonban személyesen ő – más honatyákkal együtt – számos tanárt kérdezett meg az ügyben és szinte mindegyiknek problémái vannak az új rendszerrel:

„Azt hiszem, elmondhatom, hogy elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Kentucky diákság eredményeit összevethetővé tegyük más diákok eredményeivel. Mi csak annyit mondunk az ACT képviselőinek, nem akarjuk, hogy a gyerekeink olyan elméleteket tanuljanak meg tényként kezelve, amik megakadályozhatják őket a kritikus gondolkozásban”.

Úgy tűnik azonban, hogy egy ravasz nyilatkozatnak köszönhetően talán elülhet most a vita: az állam oktatásügyekért felelős biztosa Terry Holliday ugyanis – úgy tűnik – meggyőzte az aggodalmaskodó képviselők egy részét arról, hogy minden a helyén van az ügyben és az iskolákban is.

„Több állami és szövetségi bírósági döntés szól arról, hogy a kreacionizmus hit és nem pedig tudomány kérdése, ezért azt nem természettudományos órákon, hanem összehasonlító vallástudományi órákon kell tanítani ” – magyarázta álláspontját Holliday, indokolva ezzel, miért nem a biológiatesztek foglalkoznak a kreacionista elképzelésekkel.

És hogy mit jelent az a kijelentés, hogy az evolúciót elméletként oktatják? Holliday válasza megfelelően ködösen hangzik: „Azt hiszem, a kulcskérdés voltaképpen az, hogy ennek a tudományosságát akár örökké is vitathatnánk, azonban reméljük, hogy a gyerekeink megértik az evolúció mögött meghúzódó elképezléseket. Azt gondoljuk, hogy jó, ha a gyerekeink képesek a kritikus gondolkodásra, hogy képesek legyenek érvelni egyik vagy másik elmélet mellett” – fordította a republikánus fegyert a szenátor ellen az oktatási szakember, aki néhány éve még kerek perec lesajnálta az evolúció „elméletként” történő oktatását követelő és az ügyben nála kilincselő egyik iskolaigazgatót, mondván, értelmetlen lenne elméletként oktatni az evolúciót csak azért, hogy aztán e gesztus kapcsán vitatni lehessen azt. 

A biztos óvatos álláspontja érthető, hiszen a republikánusok között sokan azt szeretnék, ha egy egyedi, kimondottan Kentuckyra szabott vizsgarendszert vezetnének be, ami ezt a bonyolult problémát áthidalhatná. E rendszerben pedig az evolúció nyilván csak egy elképzelés lenne a többi közül.

Az állam természettudományos oktatóinak szövetsége nagyon világosan nyilatkozott a kérdésben, mégpedig úgy, hogy nem kívántak nyilatkozni. Egyszerűen a nemzeti szövetség állásfoglalását küldték szét az érdeklődő újságíróknak, amelyben a szervezet állást foglal az evolúció széles körű oktatása mellett. „Az evolúció fogalmát nem hangsúlyozzák fontosságának megfelelően a tantervekben és oktatási programokban. Ennek a hivatalos politika, a tanárok megfélemlítése, a közvélemény az evolúció kérdéseiben tapasztalt félreinformáltsága (...) az oka. Mindemellett a tanárokat arra kényszerítik, hogy oktassák a kreacionizmust, a „kreacionista tudományt” és más nemtudományos elképzeléseket, amelyek az evolúció oktatásának gyengítését vagy megszüntetését célozzák.”

Az iskolakezdésig már nincs sok hátra, az evolúció vezet és nem lesz idő „alternatív vizsgarendre”. Egyelőre úgy tűnik, talán ez alkalommal tényleg győzött az rátermettebb.

Forrás: http://www.nyest.hu/hirek/kentucky-duhos-az-evoluciora