2. oldal / 9: Hulladékhierarchia


Hulladékhierarchia

A keletkező hulladék kezelése során az Európai Unió által meghatározott 5 lépcsős hulladékhierarchia határozza meg a fontossági sorrendet, mely a következő:

1) megelőzés (reduce),

2) újrahasználat (reuse, recovery),

3) hasznosítás, újrafeldolgozás, újrahasznosítás (recycling),

4) energetikai hasznosítás (égetés, cementgyári hasznosítás)

5) ártalmatlanítás (lerakás, deponálás)

2.ábra: hulladek.eu
 

Megelőzés
. oldal

TOP 5

Ne maradjon le
egy hírről sem

utajovobe.eu
Rendszerezett a fenntartható fejlődés oktatásához is felhasználható tudás. Segíti az oktatók környezeti nevelésének beépítését az oktatott tantárgyakba.

Copyright © 2011 Fenntartható fejlődés gyakorlati szemmel - Útajövőbe.eu. Minden jog fenntartva.
Weboldal programozás, karbantartás SelfMed.pro. Villám tárhely Szerver.eu