Skip to main content

2. oldal / 9: Hulladékhierarchia


Hulladékhierarchia

A keletkező hulladék kezelése során az Európai Unió által meghatározott 5 lépcsős hulladékhierarchia határozza meg a fontossági sorrendet, mely a következő:

1) megelőzés (reduce),

2) újrahasználat (reuse, recovery),

3) hasznosítás, újrafeldolgozás, újrahasznosítás (recycling),

4) energetikai hasznosítás (égetés, cementgyári hasznosítás)

5) ártalmatlanítás (lerakás, deponálás)

2.ábra: hulladek.eu
 

Megelőzés
. oldal

TOP 5