uno-unep.gifA Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) május 24-i ülésének napirendjén a közelgő ENSZ fenntartható fejlődési konferenciájának előkészületei és a felsőoktatás fejlesztésének irányai szerepeltek.
Az ülésen elsőként Teplán István, a Nemzeti Környezetügyi Intézet megbízott főigazgatója tájékoztatót tartott a közelgő ENSZ konferenciáról, amelynek mottója "A jövő, amit akarunk". Kifejtette, hogy a magyar prioritások illeszkednek a konferencia két fő témájához, a gazdaság zöldítéséhez, valamint ahhoz a célhoz, hogy intézményi szintre emeljék az ENSZ Környezetvédelmi Programját, az UNEP-et (United Nations Environment Programme).

A megbízott főigazgató elmondta, hogy a kormány várhatóan május 30-án tárgyal a magyar prioritásokat rögzítő határozatról, amely szerint a víz, a fenntartható mezőgazdaság, és az élelmiszerbiztonság kérdései mellett Magyarország az innovációt, a kis- és közepes vállalkozásokat, a megújuló energiát, a városfejlesztést, a közlekedést, a katasztrófák megelőzését és kezelését, illetve a nemzeti örökség védelmét is fókuszba helyezné.

Teplán István ismertette, hogy az ENSZ már elkészítette a záródokumentum tervezetét (zero draft), amelyhez kapcsolódóan az Európai Unió is megfogalmazta javaslatait. Megjegyezte, hogy a gazdaság zöldítését illetően törésvonal látszik a fejlett és a fejlődő államok között, mivel utóbbiak többsége ellenzi ezt a célkitűzést. Az UNEP intézményesítését az Európai Unió és így Magyarország is támogatja, ám az Egyesült Államok - lévén választási év - várhatóan semmilyen ezzel kapcsolatos kötelezettséget nem vállal.

Szólt arról is, hogy egyelőre kérdéses a civil szféra bevonása az új szervezetbe, de körvonalazódik egy olyan főbiztosi intézmény létrehozása - a magyar jövő nemzedékek országgyűlési biztosa poszt mintájára -, amelyhez közvetlenül fordulhatnak a civilek, és amely majd ajánlásokat fogalmaz meg.

Az ülés második előadójaként Kis Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára a felsőoktatás stratégiai kérdéseiről tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy jelenleg egyeztetik azt az ágazati dokumentumot, amely a magyar felsőoktatás fejlesztési irányairól szól, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a négyéves fejlesztési tervek elkészítése a felsőoktatási intézményekben. Ezek szintéziséből alkotják meg a felsőoktatási intézmények középtávú stratégiáját, amely megjelöli, hol szükséges átalakítani a felsőoktatást, ez szeptemberben kerülhet a kormány elé. Kis Norbert kifejtette, hogy a felsőoktatás átalakítását fiskális, társadalmi és versenyképességi kényszerek indokolják. Ezért többek között meg kell újítani a stratégiai tervezési rendszert, emellett gazdaságcentrikus tervezésre, minőségvédelemre és minőségfejlesztésre, valamint nemzetközibbé tételre van szükség.

Forrás:http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-fenntarthato-fejlodesi-celokrol-es-a-felsooktatas-fejleszteserol-targyalt-az-ngtt